فیزیوتراپی آسیب های ورزشی مفصلی عضلانی tel:26315000

کلینیک فیزیوتراپی پردیسان (تهران) TEL: 26315000

ورزش برای سالمندان ضروری است
 

ورزش برای افراد در همه سنین به خصوص سالمندان سودمند است.

توصیه می‌شود سالمندان برای سالم ماندن دست کم هر روز 30 دقیقه ورزش کنند و این برنامه ورزشی شامل 20 دقیقه ورزش استقامتی دو روز در هفته باشد.

ورزش‌های مناسب کم‌زحمت برای سالمندان شامل پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، و شنا است.

مهم است که چند دقیقه قبل از شروع ورزش تمرینات کششی و گرم کردن انجام شود.

در صورت احساس ناخوشی، سیاهی رفتن چشم یا درد در قفسه سینه ورزش را متوقف کنید.