فیزیوتراپی آسیب های ورزشی مفصلی عضلانی tel:26315000

کلینیک فیزیوتراپی پردیسان (تهران) TEL: 26315000

راه رفتن با عصای زیر بغل
 

 راه رفتن با عصای زیر بغل تا هنگامی که بیاموزید بدون استفاده از هر دو پایتان راه بروید، می‌تواند توانفرسا باشد.

مهمترین نکته این است که مطمئن شوید عصای زیر بغل با اندازه بدن شما تناسب دارد.

پزشک یا فیزیوتراپیست تان باید آن را برای شما اندازه کند، با گذاشتن بالشتک بر روی هر عصا باید هر عصا 5 سانتی متر زیر حفره بغل شما باشد.

حفظ تعادل و وضعیت مناسب کمال اهمیت را دارد. شما باید سر، شانه‌ها، شکم، و باسنتان  را  هماهنگ با هم نگهدارید.

همچنین لازم است به طور خاص هنگام نشستن بر  روی صندلی یا  حرکت در پله‌ها احتیاط به خرج دهید.