فیزیوتراپی آسیب های ورزشی مفصلی عضلانی tel:26315000

کلینیک فیزیوتراپی پردیسان (تهران) TEL: 26315000

یشگیری از کمر درد در ماشین
 
پیشگیری از کمر درد در ماشین
مسافرت با ماشین در مسافت‌های طولانی ممکن است باعث کمردرد در شما شود.

 این توصیه‌ها به شما کمک می‌کند تا در حین سفر با ماشین از کمردرد جلوگیری کنید:

  • صندلی‌تان را طوری تنظیم کنید که به نحوی راحت در نزدیک فرمان ماشین بنشینید، و زانوهای‌تان اندکی بالاتر از سطح مفاصل لگن‌ قرار گیرد.
  • با گذاشتن پشتی از کمرتان حمایت کنید.
  • به طور مرتب از جاده کنار بکشید و استراحت کنید.
  •  در حالی که رانندگی می‌کنید، پنجه پا، عضلات ساق و شانه‌های‌تان را کشش دهید.
  •  دست‌های‌تان را روی فرمان ماشین در وضعیت ساعت 30.0 و 7.00 قرار دهید، و به طور گاهگاهی آنها را به وضعیت 10.00 و 2.00  تغییر  مکان دهید.
  •  فرمان را به صورت آرام در دست بگیرید، به طور گاهگاهی دست‌تان را شل‌تر کنید و بعد دوباره آن را سفت کنید.