فیزیوتراپی آسیب های ورزشی مفصلی عضلانی tel:26315000

کلینیک فیزیوتراپی پردیسان (تهران) TEL: 26315000

با تمرکز فکر به مقابله دردها بروید
 
 
با فعالیت ذهنی به جنگ دردها بروید
محققان دریافته‌اند که تمرکز روی یک مسئله موجب می‌شود که بدن درد را نفی کند

محققان با استفاده از فناوری اسکن، توانستند نشان دهند که منحرف کردن ذهن افراد می‌تواند سیگنال‌های درد را در بخش مرکزی تا بالایی مغز از بین ببرد.

در این تحقیق از داوطلبان خواسته شد یک کار ذهنی سخت یا آسان انجام دهند درحالی که سطح دردآوری از گرما به بازوی آنها اعمال می‌شد، در این میان افرادی که کار ذهنی دشوارتری انجام می‌دادند درد کمتری احساس می‌کردند.

دکتر کریستین اسپرینگر نویسنده این تحقیق از مرکز پزشکی دانشگاه هامبورگ در آلمان اظهار داشت: نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که این پدیده یک پدیده روان شناختی نیست، بلکه یک مکانیسم عصب شناختی است که میزان سیگنال‌های درد را از نخاع تا قسمت‌های فوقانی مغز کاهش می‌دهد.

محققان اظهار داشتند که نتایج این تحقیق نقش رویکردهای درمانی رفتاری شناختی را در درمان درد بیماری‌ها تقویت می‌کند.