درمان آرتروز با سلوی های بنیادی

پژوهشگاه رویان با تحقیقات گسترده ای که در سال های گذشته در باره سلول بنیادی و درمان بیماری ها انجام داده، موفق به درمان آرتروز زانو با استفاده از تزریق سلول های بنیادی شده است. 
در ۵ سال گذشته تحقیقات گسترده ای در زمینه استفاده از سلول های بنیادی در درمان آرتورز زانو در مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان انجام شد که خوشبختانه نتایج بسیار مثبتی به دست آمد. 
دراین روش سلول های مغز استخوان در آزمایشگاه کشت و آماده سازی می شوند و بعد از آن به زانو تزریق می شود. 
در روش تزریق سلول های بنیادی به منطقه آسیب دیده درمان و ترمیم بافت غضروف به طور کامل صورت نمی گیرد اما در راستای کاهش درد و درمان نسبی موفقیت آمیز بوده است. 
آرتروز از جمله بیماری هایی است که بیشتر مردم کشور ما به آن مبتلا می شوند به ویژه این مشکل در میان زنان بیشتر دیده می شود. 
استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری های پوستی و سوختی نیز از دیگر موفقیت های پژوهشگاه رویان است. 

/ 0 نظر / 14 بازدید