تاسیس انجمن فیزیوترابی ورزشی ایران

23 مهر 1390 - 12:55 بعد از ظهر

image

رئیس کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی از  تاسیس انجمن فیزیوتراپی ورزشی ایران با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی و انجمن فیزیوتراپی ایران خبر داد.

 دکتر امین نوروزی در گفت وگو با سایت خبری فدراسیون پزشکی ورزشی، اظهار داشت: در راستای ساماندهی مقوله مهم فیزیوتراپی ورزشی در کشورمان و پس از تعامل صورت گرفته میان فدراسیون پزشکی ورزشی و انجمن فیزیوتراپی ایران روز پنج شنبه 21 مهرماه طی مراسمی و با حضور دکتر اسماعیل ابراهیمی رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، رسما انجمن فیزیوتراپی ورزشی ایران متولد شد تا در راستای علمی سازی ورزش کشور در این بخش گام مهم و ارزشمندی برداشته شود.

 وی با بیان اینکه حمایت حقوقی صنفی ، برگزاری دوره های آموزشی علمی  پیشرفته و تعریف جایگاه حرفه ای فیزیوتراپیست ها از جمله اهداف این انجمن است، ادامه داد:  طبیعی است که این انجمن برای نیل به اهداف خود با فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان متولی مباحث پزشکی ورزشی و همچنین انجمن فیزیوتراپی ایران در تعامل خواهد بود.

یادآور می شود، فیزیوتراپیست دکتر امین نورورزی، فیزیوتراپیست دکتر عباس رحیمی، فیزیوتراپیست دکتر سهیل سوهانی، فیزیوتراپیست دکتر فرشاد غزالیان، فیزیوتراپیست میثم علی پور، فیزیوتراپیست علیرضا شهاب و فیزیوتراپیست عارف سعیدی هیات موسس انجمن فیزیوتراپی ورزشی ایران را تشکیل می دهند.

/ 0 نظر / 46 بازدید