یشگیری از کمر درد در ماشین

پیشگیری از کمر درد در ماشین
مسافرت با ماشین در مسافت‌های طولانی ممکن است باعث کمردرد در شما شود.

 این توصیه‌ها به شما کمک می‌کند تا در حین سفر با ماشین از کمردرد جلوگیری کنید:

  • صندلی‌تان را طوری تنظیم کنید که به نحوی راحت در نزدیک فرمان ماشین بنشینید، و زانوهای‌تان اندکی بالاتر از سطح مفاصل لگن‌ قرار گیرد.
  • با گذاشتن پشتی از کمرتان حمایت کنید.
  • به طور مرتب از جاده کنار بکشید و استراحت کنید.
  •  در حالی که رانندگی می‌کنید، پنجه پا، عضلات ساق و شانه‌های‌تان را کشش دهید.
  •  دست‌های‌تان را روی فرمان ماشین در وضعیت ساعت 30.0 و 7.00 قرار دهید، و به طور گاهگاهی آنها را به وضعیت 10.00 و 2.00  تغییر  مکان دهید.
  •  فرمان را به صورت آرام در دست بگیرید، به طور گاهگاهی دست‌تان را شل‌تر کنید و بعد دوباره آن را سفت کنید.
/ 0 نظر / 22 بازدید