درمان سریع آسیب‌های استخوانی با نانو ذرات

                   

            
محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی با کمک نانو ذرات، ماده‌ فعالی را تولید کردند که قادر به بهبود سریع‌تر آسیب‌های استخوانی و همچنین تکثیر و تمایز سلول‌های استخوانی است .       

محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی‏ در تحقیقاتی اثر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کامپوزیت شده با پلی‌استرهای تجاری ساخته شده به‌وسیله باکتری روی تکثیر و تمایز سلول‌های استخوانی مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس نتایج آنالیزهای بافت‌شناسی و محتوای ‏DNA، ‏نانوکامپوزیت‌های ساخته شده قادر بودند که به طور معنی داری تمایز و تکثیر سلول‌های استخوانی را القا کنند و از این جهت ‏نانوکامپوزیت‌های ساخته شده به عنوان یک گزینه مناسب برای مهندسی بافت استخوان معرفی شدند.‏

محققان در این پروژه تحقیقاتی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت را با روش هیدروترمال ‏تولید کردند و پس از کامپوزیت کردن با پلی استرهای تجاری ساخته شده به‌وسیله باکتری (پلی هیدروکسی آلکانوآت‌ها)، ‏خواص ساختاری شامل خواص حرارتی و رئولوژیکی و زیستی شامل زیست فعالیت، چسبندگی سلولی، پخش شدگی سلولی، ‏تکثیر سلولی و تمایز سلولی آنها مورد بررسی قرار دادند. در نهایت نیز سازوکار‌های بهبود در پاسخ‌های سلول‌های استخوانی ‏تجزیه و تحلیل شد.‏

از مهمترین نتایج این تحقیق بهبود چشمگیر در خواص زیستی نانو کامپوزیت‌های پلی هیدروکسی ‏آلکانوآت/هیدروکسی آپاتیت در مقایسه با پلیمر خالص است.

این تحقیقات نشان داد که با توجه به اینکه نانوکامپوزیت‌های فوق دارای زیست فعالیت افزایش یافته بوده و به طور همزمان تکثیر سلول‌های استخوانی ‏و تمایز سلول‌های پیش استخوانی به سلول‌های استخوانی بالغ را تحریک می‌کنند، لذا به کارگیری نانوکامپوزیت‌های فوق برای ‏ترمیم آسیب‌های استخوانی می‌تواند سرعت ترمیم استخوان را چندین برابر نسبت به نمونه‌های سنتی افزایش دهد.

/ 0 نظر / 29 بازدید