فیزیوتراپی کشیدگی تاندون عضلات همسترینگ در هند بالیست ها

فیزیوتراپی کشیدگی شایع در عضلات و تاندون های عضلات همسترینگ بازیکنان هند بال به ترتیب شامل /

1: استراحت ورزشکار در روز اول

2: استفاده از ماساژ یخ و سرما درمانی طی 72 ساعت اولیه پس از کشیدگی

3:استفاده از بانداژ به نحوی که ایجاد گرما نکند  چرا که گرمای ناشی از بانداژ میتواند التهاب ناشی از کشیدگی عضله و تاندون را تشدید نماید

4: استفاده از تکنیک ماساژ فریکشن عرضی که مهمترین بخش درمان برای جلو گیری از ایجاد بافت اسکار عمقی است که نمیگذارد ورزشکار به سرعت به میادین برگردد لذا جهت قرار گرفتن کلاژن های تازه در مسیر بیومکانیکی اصلی لازم است این تکنیک توسط متخصصین فیزیوتراپی ورزشی انجام گیرد و لا غیر

5:استرچ با متد کاملا علمی و بسیار جنتل که نقش حیاتی برای برگشت ورزشکاران بخصوص هندبالیست ها دارد که متخصص فیزیوتراپی ورزشی این کار را بایستی بخوبی و به موقع انجام دهد

6:استفاده از تکنیک ماسل انرژی تکنیک جهت رفع کوتاهی و برگرداندن دامنه مفصلی برای ورزشکاران بخصوص هندبالیست ها می تواند بسیار مهم باشد

/ 0 نظر / 19 بازدید